دسته بندی محصولات

تفاوت دمای چیلر دستگاه لیزر در تابستان و زمستان

تفاوت دمای چیلر دستگاه لیزر در تابستان و زمستان

تفاوت دمای چیلر دستگاه لیزر در تابستان و زمستان
از مهمترین وسایل جانبی دستگاه لیزر چیلر می باشد. از آنجا که از اسم آن مشخص است سیستم چیلر،سیسمتی خنک کننده است که گرمای آب را گرفته و آن را خنک می کند. امروزه این تکنولوژی برای خنک کردن ماشین آلات لیزری بسیار کاربرد دارد . از آنجا که اشعه تیوپ لیزر باعث گرمای زیاد می شود نیاز است که تیوپ لیزر دستگاه لیزر خنک شود تا از ترکیدن تیوپ لیزر جلوگیری شود. به وسیله گردش آب توسط پمپ چیلر لیزر، گرمای دستگاه جذب شده و در نتیجه خنک می شود. استفاده از چیلر لیزر برای دستگا های لیزر برش و حکاکی الزامی است و باعث افزایش طول عمر تیوپ لیزر می شود.

چیلر لیزر دارای توان های متفاوتی می باشد و در دو نوع موجود می باشد چیلر با گرم کن و چیلر بدون گرم کن. در فصل زمستان توصیه می شود است از چیلر گرم کن دار استفاده شود تا از ترکیدگی تیوب لیزر در اثر سرد وگرم شدن جلوگیری شود. لازم به ذکر است هنگام استفاده از چیلر در مناطق سرد و یا در فصول سرد از مایع ضد یخ استفاده شود. همچنین تاکید می شود چیلر دستگاه لیزر پیش از روشن کردن دستگاه برش و حک لیزر روشن شود و به مدت 10 دقیقه کار کند پس از آن دستگاه لیزر روشن شود. این مورد علی الخصوص در فصل سرما از ترکیدن تیوب دستگاه لیزربر اثر سرما جلوگیری می کند.
استفاده ازچیلرها در دستگاه های برش لیزری فلزات، دستگاه های حکاکی لیزری فلزات، دستگاه های برش لیزری غیرفلزات و دستگاه های حکاکی لیزری غیرفلزات الزامی است.

از نکات ضروری جهت استفاده از چیلر به موارد زیر می توان اشاره کرد:
هنگامی که به مدت طولانی از دستگاه لیزر استفاده نمی شود، آب داخل چیلر تخلیه شود.
چلیر دستگاه لیزر در مکانی خشک با تهویه خوب قرار داده شود.
استفاده از آب کیفیت پایین و کثیف در تیوب دستگاه لیزر ممنوع است و می بایست ازآب مقطر جهت آب داخل چیلراستفاده شود.
به طور ماهانه آب داخل مخزن آب، تعویض شود.
دستگاه به هیچ وجه بدون وجود آب روشن نشود.
دمای آب داخل چیلر کنترل می شود.دمای چیلر دستگاه برش و حک لیزر می بایست بین ۱۸-۲۲ درجه سانتیگراد باشد.
درب توری خنک کننده دستگاه لیزر به طور منظم تمیز شود تا از ورود اجسام جامد ریز در داخل مخزن جلوگیری شود.

درباره نویسنده